PROVSTIUDVALGSMØDER

Her finder du referater fra provstiudvalgets møder. Vi bestræber os på at lægge referaterne på hjemmesiden senest en uge efter mødet. 

Provstiudvalgsmøderne starter kl. 16.00 og holdes på provstikontoret i Kirkevænget 8, Magleby, medmindre andet er angivet. Møderne er offentlige møder, hvor gæster er velkomne.

Sager, som skal behandles af provstiudvalget, sendes til provstikontoret på mail: tryggevaelde.provsti(at)km.dk senest 8 dage inden mødet.  

PROVSTIUDVALGSMØDER I 2017

31. januar, referat

28. februar, referat

28. marts, referat

2. maj

30. maj

27. juni

22. august

26. september

24. oktober

28. november 

 

 

PROVSTIUDVALGSMØDER i 2016

26. januar, referat

1. marts, referat

5. april,  referat

26. april, referat

24. maj, referat

28. juni, referat

23 august, referat

29. september, referat

25. oktober, referat

1. december, referat