NYHEDER FRA PROVSTIET

Kære medlemmer af folkekirken i Tryggevælde Provsti. Søndag efter søndag kalder kirkens klokker til gudstjeneste i provstiets kirker, og mange finder vej til deres plads på kirkebænken og deltager i bøn, salmesang og nadver....[mere]


Studiekredse, sangaftener og foredrag betyder lige så meget som gudstjenester, fortæller en trofast kirkegænger.  - Jeg går tit til gudstjeneste, men det er ikke noget med, at jeg er fast kirkegænger hver søndag. Jeg...[mere]


Hylleholt Kirke sætter hvert forår fokus på konfirmation i børnehøjde, når de inviterer til minikonfirmand. Og de har stor succes med forløbet, der både gør børnene fortrolige med kirken og samtidig er et godt sted at koble af...[mere]


Flere steder i provstiet spreder musikken glæde hos børn og unge, der synger i kirkekor. I de to kirkekor i Hårlev-Varpelev og Lyderslev-Frøslev er der godt gang i tonerne, og korlederne nyder deres musiske arbejde med de...[mere]