Din folkekirke

Den danske folkekirke er evangelisk-luthersk og stammer fra reformationen i 1500-tallet. Bibelen danner baggrund for folkekirken, ligesom salmer, bekendelser og Fadervor spiller en stor rolle i den kristne tro. Du kan læse meget mere om de enkelte områder på folkekirkens hjemmeside: http://www.folkekirken.dk/om-troen

Når du er medlem af den danske folkekirke, har du ret til at blive viet i kirken og ved din død blive kirkeligt begravet eller bisat. Som ung kan du som medlem af folkekirken blive konfirmeret i kirken, og er du ikke døbt som barn, kan du vælge at melde dig ind i kirken ved en voksendåb.

Vil du vide, hvordan du melder dig ind i Folkekirken – eller hvad du går glip af ved at melde dig ud, kan du læse mere på http://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/medlemskab.  

Folkekirken holder gudstjenester, bryllupper, begravelser og andre kirkelige handlinger. Men folkekirken arbejder også for at gøre kirken aktuel og nærværende ved blandt andet socialt arbejde, sorggrupper, arbejde med børn og unge og meget mere. Få indblik i kirkens arbejde her: http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder.  

Du kan få mere viden om Folkekirken på http://www.folkekirken.dk/