Menighedsråd og medarbejdere

Som medlem af menighedsrådet har du indflydelse på arbejdet i det sogn, du er medlem af. Det kræver en god portion engagement og godt humør – og det giver mulighed for sociale og faglige aktiviteter med andre medlemmer af menighedsrådene.

Ifølge ”Lov om menighedsråd” er det menighedsrådets overordnede opgave at styre sognets kirkelige og administrative anliggender. Derudover er det menighedsrådets opgave at arbejde for at fremme udbredelsen af evangeliet. Det betyder, at menighedsrådet skal arbejde for, at der i sognet er gode betingelser for kirkens liv og vækst. Hvordan det i praksis skal foregå, er op til de enkelte menighedsråd, der ofte har egne målsætninger for arbejdet.

Menighedsrådets opgaver
I folderen ”Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?” kan du læse om de forskellige hverv i et menighedsråd, og hvilke opgaver de løser. Menighedsrådene sidder for 4 år ad gangen, og de forskellige i menighedsrådet vælges for 1 år ad gangen.

DAP (Digital ArbejdsPlads) har du som medlem af menighedsrådet adgang til den information, du behøver i arbejdet.

Roskilde Stift yder råd og vejledning til menighedsråd, og du kan læse mere om de specifikke opgaver i folderen ”Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?” og på stiftets hjemmeside www.roskildestift.dk.

Links