Kirkegårde

Siden 2009 har alle kirkegårde i Tryggevælde Provsti haft fælles kirkegårdsvedtægt. Menighedsrådene kan tilføje eget tillæg til vedtægterne, hvis der gælder et særligt punkt for den specifikke kirkegård. Alle tillæg skal godkendes af provstiudvalget.

Opdaterede vedtægter kommer snarest her på hjemmesiden.

Takster pr. 1.1.2016