Kirkegårde

Siden 2009 har alle kirkegårde i Tryggevælde Provsti haft fælles kirkegårdsvedtægt. Menighedsrådene kan tilføje eget tillæg til vedtægterne, hvis der gælder et særligt punkt for den specifikke kirkegård. Alle tillæg skal godkendes af provstiudvalget.

Opdaterede vedtægter kommer snarest her på hjemmesiden.

Takster pr. 1.1.2019

Retningslinjer for monumentsikkerhed på folkekirkens kirkegårde

Information fra GiasCentret om sikring af gravstene og monumenter:

GiasCentret har oplevet en stor forespørgsel på retningslinjer for monumentsikkerhed på folkekirkens kirkegårde. GiasCentret har derfor udarbejdet en vejledning for monumentsikkerhed med inspiration fra Københavns Kommunes retningslinjer herom.

Til vejledningen hører følgende breve:


GiasCentret gør opmærksomt på, at der i brevene er grå felter, som skal udfyldes. Felterne kan ikke ses, hvis man udskriver brevene.

Vejledningen samt brevene kan findes på GIAS på DAP under mappen "vejledninger". Selve vejledningen kan desuden findes på GiasCentrets hjemmeside.

Hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at kontakte GiasCentret.

Se også Stenhuggerlaugets eksempelsamling her.