Økonomi

En vigtig opgave for regnskabsførere og menighedsråd er at sikre, at budget og regnskab stemmer overens. Det er især vigtigt at huske de frister, der er oplyst i tidsplanen, og at det hele foregår elektronisk. 

Arbejdet med økonomien indebærer blandt andet at sikre, at lønninger, honorarer m.v. udbetales efter gældende regler og til tiden, og at deltage i udarbejdelsen af årsregnskabet. I folderen ”Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?” kan du læse mere om kasserens rolle.

Links