Hvornår må du tage billeder og lægge dem online?


Tager du også flittigt billeder til arrangementer i provstiet? Så er det godt at kende lidt til reglerne for, hvor du må tage billeder – og hvilke du må lægge online.


Reglerne omkring fotografering skelner mellem situationsbilleder og portrætbilleder – og om billederne bliver taget på frit tilgængelige steder eller ej.

Situationsbilleder er billeder, hvor formålet med billedet er en aktivitet eller en situation, f.eks. en koncert eller et arrangement som fastelavn. Her er der ingen personer i fokus. Situationsbilleder kræver ikke samtykke. 

Portrætbilleder er til gengæld billeder, hvor en eller flere bestemte personer er i fokus. Her er det tydeligt, hvem personen på billedet er. Disse billeder kræver samtykke af alle personerne på billedet.

Du må tage billeder uden samtykke på frit tilgængelige steder, hvor man som almindelig borger kan komme uden særlig opfordring eller betaling. Det gælder for eksempel i det offentlige rum, til åbne arrangementer og lignende. 

Fotografering i kirkelig sammenhæng
Kirken er et frit tilgængeligt sted, og du kan derfor fotografere løs til gudstjenester, hvis præsten har givet tilladelse. Det samme gælder arrangementer som fastelavn, gratis koncerter m.v. Det er dog god stil at spørge deltagerne om lov først. Hæng eventuelt en seddel op med information om, at der bliver taget billeder til arrangementet.

Arrangementer som foredrag, filmaftener, sangaftener m.v. i sognehuset med almindelig fri adgang er ligeledes et frit tilgængeligt område. Det samme gælder arrangementer i det fri på offentlige områder, hvor der er almindelig fri adgang, for eksempel pinsegudstjeneste i det fri.

Til gengæld må du ikke tage billeder af personer på et ikke-tilgængeligt område som for eksempel et privat område eller et lukket arrangement uden samtykke. Fotografering på udflugter og arrangementer med deltagerbetaling kræver ligeledes samtykke.

Når du vil lægge billeder online
Har du taget situationsbilleder på et frit tilgængeligt område, kan du som udgangspunkt lægge billederne på nettet uden problemer. Men vær opmærksom på, at du ikke må offentliggøre billeder af genkendelige personer i intime situationer. Billederne skal desuden være harmløse for de involverede.

Portrætbilleder og billeder taget på ikke-tilgængelige områder kræver derimod samtykke fra de involverede.

Overvej altid, om billedet egner sig til offentliggørelse, inden du lægger det på nettet. Og er der børn med på billedet, er det god skik at bede om forældrenes samtykke.