Nyheder

Som nyvalgt menighedsrådmedlem kan du nu komme godt fra start med et nyt e-læringsforløb, der er lavet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og stifterne. På www.godtfrastart.dk kan du lære...[mere]


Alle præsterne i Tryggevælde Provsti var på studietur den 4.-7. oktober 2016. Her gik turen i Luthers fodspor i anledning af reformationsjubilæet i 2017. Læs beretningen for turen her.[mere]


Principper og retningslinjer i økonomisk forvaltning i Tryggevælde Provsti Grundlaget for provstiets økonomi er kirkeskatten. Den ligning, provstiudvalget udskriver, tilhører fællesskabet af menighedsråd i hvert ligningsområde....[mere]


Tirsdag den 6. september kl. 19:00-21:30 holder tidligere formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Ingelise Pedersen, oplæg over emnet "Hvem har ansvar for kirken?". Efterfølgende er der debat.  Oplæg og debat...[mere]


I anledningen af, at den ældste klokke i Lille Heddinge Kirke fyldte 400 år havde menighedsrådet inviteret til foredrag i sognehuset 19. maj.[mere]


Provstiudvalget har i 2016 afsat midler til digitale kirkegårdskort, og det er nu tid til at iværksætte opmålingen. Vi inviterer derfor alle menighedsråd og medarbejdere i provstiet til fællesmøde om projektet 31. august 2016.[mere]


Mandag den 20. juni kl. 9.30-16.00 står i det grønnes tegn i Odense. Grøn Kirke har nemlig arrangeret et seminar om bæredygtig og social brug af kirkens jorde. [mere]