Kursus i kirkegårdskort en succes

Kursus i kirkegårdskort. Deltagere til venstre i billedet, underviser Johannes Mikkelsen fra EG Brandsoft til højre i billedet.

I Tryggevælde Provsti har vi holdt kurser i modulet for kirkegårdskort med Johannes Mikkelsen fra EG Brandsoft som underviser. 

- Det var en super god underviser, som både viste og fortalte om alle de muligheder, der ligger i programmet og gav tid til, at vi kunne prøve det selv på vores eget kirkegårdskort. Det var ydermere positivt, fordi man som lille kirke kan være sårbar, når kun graveren kender systemet. Nu har jeg som menighedsrådsmedlem og kirkeværge også mulighed for at bruge det. Jeg vil helt sikkert tage med på diverse kurser fremover. Så helt klart positiv omtale fra Hellested Kirke om kurset og kirkegårdskortet, lyder det fra Anette Ulfskov Pedersen, kirkeværge og medlem af Hellested menighedsråd.

Del dette: