Friluftsgudstjeneste i Boesdal Kalkbrud Anden pinsedag

5. juni kl. 11 samles alle præster, kirkernes personale og kor i Tryggevælde Provsti til en stemningsfuld friluftsgudstjeneste i Boesdal Kalkbrud, Boesdalsvej 9, 4673 Rødvig Stevns.

Prædikant Eigil Andreassen vil stå for en prædiken i Luthers ånd. Det musikalske indslag får vi fra både et børnekor med ca. 50 børn, ledet af Maria Høyer, og et voksenkor på 50 voksne, ledet af Charlotte Muus Mogensen. Niels Andersson ledsager på klaver.

4-5 blæsere vil akkompagnere salmerne, som vil være fra førreformatoriske til de helt moderne – og selvfølgelig også ”I al sin glans nu stråler solen”.

Cafe Stevnen sælger kaffe, vand og spiseligt, og du er også velkommen til at tage en madkurv med og nyde naturen. Efter gudstjenesten kan du deltage i grundlovsarrangementet i Pyramiden.

Kirkebilen kører.

Parkering
Kører du selv til gudstjenesten, er der rig mulighed for parkering ovenfor kalkbruddet. 

Er du gangbesværet, kan du få en tilladelse til at køre helt ned i bruddet. Der er omkring 18 tilladelser til uddeling, og tilladelsen kan fås ved at henvende sig til Aage Filstrup (teknisk koordinator) på mail aage.filstrup.larsen@gmail.com eller mobil 5190 4607. Opgiv nummerpladen på den bil, der skal have tilladelsen. Vedkommende vil ved ankomsten til kalkbruddet få udleveret sit skilt før nedkørslen af p-guiden. 

For at minimere antallet af biler i bruddet henviser vi til, at flere gangbesværede kører sammen.

Der er adgang til at køre ned i bruddet fra kl. 10.30, og bilen skal være fjernet senest kl. 15, hvor bommen låses. På grund af grundlovsmøde i Pyramiden kl. 13 beder vi vise hensyn og fjerne sin bil senest kl. 12.30.

Vi håber at se mange til pinsegudstjenesten i den frie natur!

Del dette: