Regnskabskontoret har fået sin første medarbejder

Annette Krogh Otzen

Tryggevælde provsti har i lang tid arbejdet på at kunne give menighedsrådene muligheden for at kunne tilslutte sig et regnskabskontor i provstiet. Med provstiets hjælp gik seks menighedsråd sammen i en bestyrelse og oprettede Tryggevælde regnskabskontor, og vi har nu ansat kontorets første medarbejder.  

Den 1. december startede Annette Krogh Otzen. Hun kommer senest fra en stilling som skolesekretær på en folkeskole i Næstved, hvor økonomi var hendes ansvarsområde. Med en uddannelse indenfor regnskab og økonomi er det en erfaren kvinde, der fremover skal håndtere økonomi og regnskab for menighedsråd, som har tilsluttet sig regnskabskontoret.

Annette er oprindeligt fra Næstved, hvortil hun for nogle år siden er vendt tilbage efter at have taget uddannelse, udforsket jobverdenen og været på udlandsophold. Og jobbet som regnskabsmedarbejder i Tryggevælde Provsti kaldte på hende. 

Gejst og glæde på regnskabskontoret
- Det tiltalte mig at være med helt fra begyndelsen med at starte en fælles regnskabsfunktion op for menighedsrådene i provstiet. Det er en utrolig spændende og meningsfuld opgave, som udføres i en organisation med meget dedikerede mennesker. Samtidig er det en stilling, hvor jeg er med i alle faser af regnskabet fra bilagshåndtering til årsregnskab, budget m.v., fortæller Annette.

Godt i gang med introduktionen til opgaverne ser Annette lyst på sit nye arbejde og glæder sig meget til samarbejdet om at få regnskabskontoret godt i gang.

- Jeg har hele vejen igennem oplevet en enorm smittende gejst, så jeg glæder mig til at kunne bidrage på det faglige område hurtigst muligt, slutter Annette. 

Vi ønsker Annette velkommen til og glæder os til samarbejdet.

Del dette: