Havnelev Kirke har fået nyt look efter restaurering

Altertavlen var hårdt medtaget af borebiller, og det middelalderlige inventar var præget af revner, afskalninger i bemaling og tidens tand. Havnelev Kirke trængte til restaurering, og efter en større omgang var der officiel genindvielse af kirken 1. oktober 2017.

Bænkene trængte til ny maling, og kirkeskibet skulle gennemgås for knækket ”tovværk”. Hvælv og vægge var med tiden blevet grå og snavsede, og gulvet af ølandsfliser var slidt og sunket på et stort stykke. Og så trængte sakristiet til at blive gjort mere brugervenligt. Der var altså nok at tage fat på, da gudstjenesten 1. januar 2017 var overstået.

Nu begyndte arbejdet med at tømme kirken for alt flytbart inventar. Altertavle, prædikestol, antependium og middelalderpanelet på døren mellem våbenhus og kirkeskib blev bragt til Nationalmuseets værksted i Brede for en nænsom restaurering. Og stolerækkerne blev opmagasineret og malet i to farver.

Kirkeskibet fik repareret snore, og flaget blev vasket og strøget, så det stadig ser ”gammelt” ud. Der blev også installeret et nyt og tidssvarende varmeanlæg i kirken, så kirken fremover kan varmes mere økonomisk op. Og så blev kirkekronerne rengjort, og orglet nåede også at blive renset inden genåbning af kirken.

Økonomien presset til det yderste
Havnelev Kirke blev sidst restaureret i 1940 og kalket indvendigt i 1982, og den tiltrængte restaurering var nøje planlagt og forberedt af tidligere menighedsråd. Menighedsrådet i Havnelev har i restaureringen lagt vægt på at få så meget som muligt ud af de tildelte midler.

Det viste sig, at det var nødvendigt at kalke 7 gange i stedet for de 3 gange, der var projekteret. Og det betød en stor merudgift, så menighedsrådet måtte ændre på materialevalg og skære ned på andre ønsker. Derfor fik kirken nye farver på kirkebænke, hynder og knæfald, mens væglamper, løse stole og borde blev bevaret og i stedet lakeret og malet.

I projektet har menighedsrådet så vidt muligt benyttet lokale, erfarne håndværkere. Og gennem hele processen har menighedsrådet haft et godt samarbejde med arkitekten, håndværkerne, Nationalmuseet, provstiet og andre samarbejdspartnere.

Nyrestaureret Havnelev Kirke genindviet 
- Det har været meget interessant at være en del af hele denne proces. Vi har deltaget i byggemøder, og graveren har haft en uvurderlig ”finger på pulsen” under hele forløbet. Og vi var i Brede i maj, hvor vi lærte, hvordan man restaurerer det flere hundrede år gamle middelalderinventar, fortæller formand Marie-Johanne Rønsholt.

24. september 2017 var Havnelev Kirke klar til at tage imod konfirmanderne til den første gudstjeneste efter restaureringen. Og 1. oktober 2017 var det endelig tid til den officielle genindvielse, hvor biskoppen, et par tidligere provster, repræsentanter for håndværkerne, håndværksmestre og sognebørn deltog.

- Da vi holdt sognemøde i oktober, var der et pænt fremmøde, hvor publikum var meget interesserede i at høre om projektet og se resultatet. Og vi nyder de smukke rammer, hver gang vi kommer i kirken, slutter Marie-Johanne.

Del dette: