Provstikontoret har fået en provstikonsulent

1. september 2018 fik provstikontoret tilknyttet en provstikonsulent 20 timer om ugen. Han hedder Per Fini Christensen og skal fremover hjælpe menighedsrådene i Tryggevælde Provsti med sin erfaring og viden inden for personale- og lønforhold, overenskomster, APV og arbejdsmiljø.

- Jeg har blandt andet været i ”Posten” i Næstved, hvor jeg mellem 1980 og 1998 havde forskellige stillinger. Det førte til stillingen som postmester/distributionschef på forskellige postkontorer på Sjælland, hvor jeg havde det daglige ansvar for drift, økonomi og personale, fortæller Per.

Som personaleansvarlig har Per oplevet både at ansætte og afskedige medarbejdere, tage de svære samtaler m.v. Det er dermed tung erfaring og viden inden for personaleledelse, Per bringer med til Tryggevælde Provsti.

I jobbet som provstikonsulent er Per klar til at hjælpe menighedsrådene med generel rådgivning omkring personaleforhold, rekruttering, afsked, udregning af normeringer og lønforhandlinger.

Men Pers nye jobfunktion består også af planlægning og gennemførelse af temadage, foredrag og undervisning af menighedsrådene. Og provstiudvalget kan se frem til Pers hjælp i forbindelse med ad hoc-projekter.

Vi ønsker Per velkommen til og glæder os til samarbejdet. 

Del dette: