Jeg tror på vores Gud og kirke

Claus Hegelund

Det lå ikke i kortene, at Claus Hegelund skulle blive formand for sit lokale menighedsråd i Terslev, men hans stærke interesse for kirken fik ham til at stille op. Faktisk var han også formand i et par år for omkring 10 år siden. Og nu er han igen formand på andet år.

- Første gang jeg stillede op, havde jeg bare lyst til at finde ud af, hvad menighedsrådet var for noget. Jeg havde læst lidt om, hvad det handlede om, men at opleve det er noget andet. Og jeg oplevede et vanvittigt spændende arbejde, fortæller Claus, der dog holdt en pause, inden han for to år siden igen stillede op til menighedsrådet.

- Jeg tror på vores Gud, og jeg tror på kirken, og den demokratiske proces for kirkens liv og sognet betyder meget for mig. Derfor valgte jeg at stille op igen, fortæller han. 

Samarbejde med inspiration og nærvær
Menighedsrådet har blandt andet ansvar for forvaltning og økonomi udover de mange andre spændende opgaver, og det er en stor tilfredsstillelse for Claus Hegelund:

- Jeg føler en glæde ved at være til stede i en levende organisation, som et menighedsråd er. Og jeg er taknemmelig for, at jeg får lov at være med i min høje alder. Der er plads til alle – unge, modne og ældre. Vores samarbejde med præsterne og de valgte menighedsrådsmedlemmer er inspirerende og pragtfuldt – næsten som et ægteskab, der går op og ned, men der er plads til hygge og nærvær, smiler han.

Claus smiler i det hele taget meget, og stemmen afslører, at han virkelig brænder for arbejdet omkring kirken. Som formand er han den officielle talsperson for kirken og menighedsrådet, så hans primære opgave er at lede møder, forhandlinger og afstemninger og sikre, at det, der bliver besluttet, bliver ført ud i livet. Og hans baggrund som mangeårig leder i det offentlige hjælper ham i menighedsrådsarbejdet.

Støt op om det lokale og folkekirken
Hvor han får energien og inspirationen fra, er han ikke i tvivl om: Troen er hans stærkeste inspirationskilde, og samarbejdet i menighedsrådet og kontakten til sognet og dets beboere bekræfter ham i, at det, de gør, giver mening. Og han er da heller ikke i tvivl om, hvorfor det er vigtigt at bidrage i menighedsrådet:

- Hvis du vil din kirke! Skal vi beholde vores folkekirke? Så er det vigtigt, at vi som valgte kan og vil støtte op om vores præster og deres forkyndelse i alle de kirkelige handlinger. Det handler i virkeligheden om at gøre en aktiv indsats for det lokale og dets folkekirke. Og hvis man vil udvikling og samspillet, så kommer resultaterne også, uddyber Claus.

Terslev er en aktiv by med mange arrangementer, og det falder naturligt, at kirken er en del af byens fællesskab. Både præsten og menighedsrådet gør en aktiv indsats for det lokale liv med musiske arrangementer for alle aldre, foredrag, historiefortælling til blandt andet halloween og jul og seniorklub. 

- I Terslev mødes repræsentanter fra foreninger, interesseorganisationer og kirken jævnligt i et Fællesmøde, hvor vi sammen arrangerer forskellige aktiviteter. Fælles for os er, at vi vil noget for og med Terslev og byens borgere. Terslev er et godt og hyggeligt sted at bo, slutter Claus Hegelund. 

Del dette: