Kirkekor giver børn og unge sangglæde og fællesskab

Børne- og ungdomskor i Lyderslev-Frøslev

Nikolaj Skaaning, Hårlev-Varpelev

Lone Sand, Lyderslev-Frøslev

Flere steder i provstiet spreder musikken glæde hos børn og unge, der synger i kirkekor. I de to kirkekor i Hårlev-Varpelev og Lyderslev-Frøslev er der godt gang i tonerne, og korlederne nyder deres musiske arbejde med de unge.

- Sangerne får sindssygt meget ud af det, både fællesskab, sang og kor. Sang skaber glæde, og når man synger sammen, hører man sammen. Man bliver mere rummelig og får nye venner. Og så har vi det sjovt, fortæller Nikolaj Skaaning, der er organist og korleder for Hårlev-Varpelev kirkekor. 

Koret har været en del af hans organiststilling siden 2006, og for tiden har koret 11 sangere fra 4.-8. klasse. Hvis de har lyst, må de gerne fortsætte efter 8. klasse. Nikolaj ønsker, at koret med tiden kommer op på 15 sangere, da det giver mulighed for at synge trestemmigt.

- Det er primært piger, der vælger at gå til kor, men vi har to drenge med nu, og det er rigtig fedt, for det giver noget dynamik, fortæller Nikolaj Skaaning. Sangerne er meget mødestabile, og det betyder meget for resultatet. Nikolaj ønsker, at sangerne tager koret seriøst, for udbyttet er størst, når alle dukker op til prøverne.

I Hårlev-Varpelev har koret givet Jacob fra 4. klasse mulighed for at blive dygtigere til at synge, og selv om der var en fra hans klasse, der gik i koret, var det ikke derfor, han meldte sig til:- Jeg vil gerne træne min stemme op, fordi jeg drømmer om at blive sanger, fortæller han.

Godt humør ved at synge
I Lyderslev-Frøslev har organist Lone Sand ledet kirkekoret i de sidste 2½ år, og der er en god, stærk tradition i de to sogne for børne- og ungdomskor. Alle er velkomne til at synge med i koret, der på nuværende tidspunkt består af børn og unge på 9-15 år.

- Koret er en social ting for de fleste. Jeg er glad for at kunne give plads til sangglæde, musik og fællesskab. Det er hyggeligt, og så kan de jo godt lide at synge. Vi har en fast ramme på omkring 10 børn og unge, og så kommer der nogle ældre elever en gang imellem, fortæller Lone Sand.

- Da jeg gik til minikonfirmand i kirken, opdagede jeg, der var et kor i konfirmandstuen. Lone spurgte, om det var noget, jeg kunne have lyst til at være med til, og så startede jeg. Det er jeg rigtig glad for, jeg gjorde. Jeg er stadig med i koret, fordi jeg rigtig godt kan lide at synge. Vi synger mange forskellige sange udover salmer. Jeg bliver i godt humør af det og kommer altid glad hjem fra kor, fortæller Astrid fra Lyderslev-Frøslev kirkekor.

Månedens salme og variation i sange
På en typisk kordag i Hårlev-Varpelev går de første minutter med eventuelle meddelelser, inden opvarmningen og selve sangen starter. Undervejs holder de 10 minutters pause med kiks og noget at drikke.

- Vi har et basisrepertoire med typisk 12 sange og salmer, der både kan være en- og tostemmigt. Repertoiret bliver løbende skiftet ud, en sang ad gangen hver eller hver anden måned, og vi synger typisk til en gudstjeneste en gang om måneden, fortæller Nikolaj. 

I Hårlev-Varpelev har Nikolaj indført ”Månedens salme” efter inspiration fra P3’s ”Ugens Uundgåelige”, og den salme er med til alle månedens gudstjenester, også dem hvor koret ikke er med.

- Månedens salme er typisk en salme, man kender mindre godt, og vi indleder altid korprøven med at synge denne salme. Valget af månedens salme går på skift mellem præsten, kirketjeneren, organisten og koret, fortæller Nikolaj.

Begejstring for sang smitter
En typisk dag i Lyderslev-Frøslev kirkekor starter gerne med, at sangerne kommer i god tid, så de får snakket sammen og spillet lidt bordfodbold. Og de snakker med Lone om, hvordan dagen er gået, og hvad de skal synge. Derefter varmer de både krop og stemme op, inden de begynder at synge forskellige nye og gamle sange. 

- Sangerne er tit med til at vælge, hvad vi skal synge, og vi synger meget forskelligt, både popsange og salmer. Vi øver også på de samler, vi skal synge til særlige børnegudstjenester som fastelavn, Lucia, sommergudstjeneste og høstgudstjeneste. Kirken kan bruges på mange måder, og koret er en af dem, fortæller Lone Sand.

Halvvejs igennem prøverne får sangerne en pause med saft og frugt. Mens nogle tager et nyt spil fodbold, sidder andre og snakker, inden de sidste sange skal øves. Og så er det tid til at slutte for denne dag.

- Børnene og de unge er nemme at arbejde med og nemme at begejstre, og begejstringen smitter. Man bliver glad, når man synger, slutter Lone Sand.

Del dette: