Kirken kalder

Erhard Schulte Westenberg, Provst i Tryggevælde Provsti

Kære medlemmer af folkekirken i Tryggevælde Provsti.

Søndag efter søndag kalder kirkens klokker til gudstjeneste i provstiets kirker, og mange finder vej til deres plads på kirkebænken og deltager i bøn, salmesang og nadver. Dermed er søndagen godt begyndt. Vi har ladt op til ugen, der ligger foran os.

Kirken er blevet en selvfølgelighed for os. Den er der bare, når vi føler, at vi har brug for den. Og sådan skulle det gerne blive ved. 

Lommeuld
Men bortset fra lommeuld er der som bekendt intet, der kommer af sig selv. Heller ikke kirken. Det kræver, at der nogle, der vil være kirke; forstået på den måde, at der skal være nogle, der er villige til at tage et ansvar i en periode, så kirkeklokkerne kan blive ved med at ringe, at der er tændt for varme og lys, at børnene kan blive døbt, de unge mennesker blive konfirmeret, de forelskede blive gift, og de døde blive begravet. At der kan være koncerter og foredrag. At konfirmanderne bliver undervist, at der kan tilbydes babysalmesang og kor for børn og voksne, og at der skabes muligheder for, at kirken kan udvikle sig og mange andre ting.

Menighedsråd
I mere end 100 år har det været landets ca. 2.300 menighedsråd, der har løftet denne opgave. Hvert 4. år (i enkelte sogne hvert 2. år) skal der i efteråret vælges et nyt menighedsråd, der fører disse stolte traditioner videre. Til september er det tid til at vælge et nyt hold.

Vær med på holdet
Overvejer du, om det kunne være noget for dig, så hold dig ikke tilbage. Spørg præsten eller et andet medlem af menighedsrådet, hvad arbejdet går ud på. Der er brug for mange kvalifikationer og masser af gå-på-mod. I menighedsrådene gælder ’learning by doing’, dvs. du lærer, mens du står med opgaverne. Derudover tilbydes du kurser, hvor du kan blive klogere på de specifikke ting, et menighedsråd skal arbejde med.

Kirken har brug for DIG
Folkekirken og dermed også menighedsrådene står over for en række udfordringer i fremtiden. Er du interesseret i at være med til at løse dem til gavn og glæde for den lokale menighed, så mød op til valgforsamling den 15. september i din lokale kirke/sognegård og hør nærmere.

Venlig hilsen
Erhard Schulte Westenberg
Provst i Tryggevælde Provsti

Del dette: