Julegudstjenester 2020 - information fra Provst Erhard Schulte Westenberg

Kære alle

Julen nærmer sig, smittetallene stiger og bølgerne går højt. Er det så forsvarligt at afholde julegudstjenester?

Ja, det mener jeg. Vi har nu siden sommeren afholdt gudstjenester og kirkelige handlinger efter de retningslinjer, der af sundhedsmyndighederne er udstukket for folkekirken. Der er kun meldt om smittespredning ved alle disse mange gudstjenester i ganske få tilfælde (i Roskilde Stift: ét), oftest når der i forbindelse med gudstjenester er blevet serveret mad efterfølgende. Derfor har man i den senere tid frarådet at tilbyde fællesspisning og kaffebord i forbindelse med gudstjenester.

Ved pressemødet d. 16. dec. nævnte direktør for sundhedsstyrelsen, Søren Brøstrøm, eksplicit folkekirken, og anerkendte den ansvarlige måde man hidtil har gennemført gudstjenester på. Det har sikkert medvirket til, at sundhedsmyndighederne ikke har vurderet det nødvendigt at stramme retningslinjerne for folkekirken yderligere.

Derfor mener jeg at det er fuldt forsvarlig at vi afvikler de annoncerede julegudstjenester som planlagt.

Når vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, dvs. mundbind eller visir, når vi ikke sidder ned, håndhygiejne (afspritning af hænder ved ankomst og når man forlader kirken), hosteetikette (i ærmet) og afstandskrav (personer fra samme husstand kan sidde normalt sammen, andre skal overholde 2m afstand), er det sikkert og trygt at deltage i gudstjenester - også når der synges.

Når vi kan forvente flere kirkegængere i forbindelse med julegudstjenesterne, er det vigtigt at vi har styr på planlægningen. Der må ikke lukkes flere kirkegængere ind, end retningslinjerne giver mulighed for (mange steder har man valgt at kræve forhåndstilmelding). Der skal sørges for at der er håndsprit til rådighed. Der bør være tilstrækkelig med personale/frivillige til stede, der kan hjælpe i forbindelse med ankomst og når kirkegængere forlader kirken, så der undgås kødannelser.

Det kræver øget opmærksomhed fra de involverede præster, medarbejdere og frivillige. Men ved en fælles indsats er jeg sikker på, at vi kommer til at opleve nogle gode julegudstjenester, hvor ét af de centrale udsagn er: Frygt ikke!

Glædelige julegudstjenester i provstiets kirker

Provst Erhard

Del dette: