Julehilsen fra Provst Erhard Schulte Westenberg

Kære menighedsrådsmedlemmer, præster, medarbejdere og provstiudvalgsmedlemmer!

Når vi om nogle år ser tilbage på jul og nytår 2020/21, vil de fleste huske det som en mærkelig, underlig og anderledes tid. Helt forskelligt fra de andre år. Vi var bange, usikre, nervøse og anspændte. Og det alt sammen pga. en lille fyr, der kræver et ordentligt forstørrelsesglas for overhoved at få øje på. Den stillede spørgsmål ved meget af det, vi plejede at gøre, og forhindrede meget at det vi egentlig anså som en selvfølge. Selv julegudstjenesten blev der sat spørgsmålstegn ved. Men vi vil forhåbentlig også huske, at det blev jul også den gang, corona-virussen hærgede i landet, og englens budskab: Frygt ikke! fik en helt ny betydning.

Coronavirus var dog ikke alt, hvad der er at sige om, og huske om 2020. Året i kirkerne og menighederne bød på en række oplevelser, der huskes med glæde.

I marts kunne menigheden i Haslev og Freerslev tage den sidste tilbygning til kirkehuset i brug. Den har været undervejs længe, men nu er den her endelig, og giver plads til mange af de aktiviteter der foregår i kirkehuset.

Også i Tryggevælde Provsti har der været Drop-in-dåb. En forholdsvis ny foreteelse, hvor man bogstaveligt talt kan komme ind fra gaden, og efter en kort samtale med en præst blive døbt. Initiativet blev taget godt imod både i Hårlev (foråret) og i Haslev (efteråret). Der er planer om at gentage succeserne.

Under forårets coronanedlukning lå provstiets præster ikke på den lade side, men udfoldede en utrolig opfindsomhed og kreativitet for at forkynde Guds ord på mange andre måder og steder end ved søndagsgudstjenesten.

I efteråret var der menighedsrådsvalg i alle folkekirkens sogne. Det betød en udskiftning af en række menighedsrådsmedlemmer, der igennem årene har gjort en stor og stilfærdig indsats for at skabe grundlag for menighedens vækst og fremgang. En stor tak til alle dem, der bar. Når nogen går, betyder det, at nye kommer til. Der skal her lyde en varm velkomst til de nye menighedsrådsmedlemmer. Tøv ikke med at give jeres bidrag til udviklingen af folkekirken. Det er godt og vigtigt, at der hele tiden kommer nye øjne til.

Regnskabskontorets succes vokser stille og roligt. I sommer kunne vi byde velkommen til den 3. medarbejder i gruppen, Helle Pedersen. De 3 (deltidsansatte) medarbejdere, kan nu afløse hinanden, hjælpe og sparre med hinanden. Og regnskabskontoret har altid plads til nye kirkekasser, som ønsker at benytte sig af servicen.

Folkekirkens Skoletjeneste (FISK) – der dækker over samarbejdet mellem skolen og kirkerne i Køge, Faxe og Stevns kommuner har rigtig god kontakt til elever og lærere i kommunernes skoler. De dygtige medarbejdere forstår at gøre det, at lære om kirke og kristendom, interessant for både elever og lærere. En meget vigtig kontaktflade.

Bortset fra lommeuld er der som bekendt intet, der kommer af sig selv. Der skal derfor lyde en stor tak til alle de dygtige medarbejdere på kirkekontorene, i sognegårde og kirkehuse, på kirkegårdene; til kirke- og kulturmedarbejderne og ikke mindst kirkemusikerne. I gør virkelig en forskel.

Det er med en vis skepsis, vi forsigtigt vover at kigge ind i det nye år 2021. Hvad vil det bringe? Vil det lykkes at nedkæmpe corona-pandemien, så vi kan vende tilbage til mere normale forhold, og genoptage mange af de aktiviteter, der nu har ligget mere eller mindre stille de sidste måneder? Lad os gå det nye år i møde med fortrøstning, ved at lytte til ordene fra første Petersbrev, kap. 5: kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.

Jeg vil slutte med at benytte lejligheden til at ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt og velsignet nytår. Tak for godt og inspirerende samarbejde i året der gik. Jeg glæder mig til et spændende år 2021 sammen med jer.

De hjerteligste jule- og nytårshilsener

Erhard Schulte Westenberg
Provst i Tryggevælde Provsti

Del dette: