Provst og sekretær

Provst Erhard Schulte Westenberg er præst i Terslev og formand for provstiudvalget, forretningsfører og daglig leder for provstiets præster og provstisekretær. Provsten har det overordnede ansvar for, at provstiudvalgets beslutninger udføres. Hvert 4. år tager provsten rundt i provstiet og syner kirker og bygninger. Se oversigt over provstesyn her.

Provstisekretær Agneta Noregren varetager sagsbehandling i forbindelse med for eksempel menighedsrådenes bygge- og anlægsopgaver. Hun udfører desuden de administrative og økonomiske opgaver for provst og provstiudvalg og besvarer diverse spørgsmål fra menighedsråd og ansatte.