Provst og sekretær

Provst Erhard Schulte Westenberg er præst i Terslev og formand for provstiudvalget, forretningsfører og daglig leder for provstiets præster og provstisekretær. Provsten har det overordnede ansvar for, at provstiudvalgets beslutninger udføres. Hvert 4. år tager provsten rundt i provstiet og syner kirker og bygninger. Se oversigt over provstesyn her.

Provstisekretær Agneta Noregren varetager sagsbehandling i forbindelse med for eksempel menighedsrådenes bygge- og anlægsopgaver. Hun udfører desuden de administrative og økonomiske opgaver for provst og provstiudvalg og besvarer diverse spørgsmål fra menighedsråd og ansatte. 

Provstikonsulent Per Fini Christensen hjælper menighedsrådene med generel rådgivning omkring personaleforhold, rekruttering, afsked, udregning af normeringer og lønforhandlinger. Derudover er Per med til at planlægge og gennemføre temadage, foredrag og undervisning af menighedsrådene, mens provstiudvalget kan få hjælp af Per i forbindelse med ad hoc-projekter.