PROVSTIUDVALGSMØDER

Her finder du referater fra provstiudvalgets møder. Vi bestræber os på at lægge referaterne på hjemmesiden senest en uge efter mødet. 

Provstiudvalgsmøderne starter kl. 15.00 og holdes på provstikontoret i Industrivej 2, 4683 Rønnede, medmindre andet er angivet. Møderne er offentlige møder, hvor gæster er velkomne.

Sager, som skal behandles af provstiudvalget, sendes til provstikontoret på mail: tryggevaelde.provsti(at)km.dk senest 8 dage inden mødet.  

PROVSTIUDVALGSMØDER I 2018

30. januar, referat

27. februar, referat 

20. marts, referat

24. april, referat 

29. maj, referat 

26. juni, referat 

28. august, referat 

25. september, referat 

30. oktober, referat 

27. november, referat

PROVSTIUDVALGSMØDER I 2019

30. januar

26. februar

27. marts

30. april 

28. maj 

25. juni 

27. august 

24. september 

29. oktober 

26. november