PROVSTIUDVALGSMØDER

Her finder du referater fra provstiudvalgets møder. Vi bestræber os på at lægge referaterne på hjemmesiden senest en uge efter mødet. 

Provstiudvalgsmøderne starter kl. 15.00 og holdes på provstikontoret i Industrivej 2, 4683 Rønnede, medmindre andet er angivet. Møderne er offentlige møder, hvor gæster er velkomne.

Sager, som skal behandles af provstiudvalget, sendes til provstikontoret på mail: tryggevaelde.provsti(at)km.dk senest 8 dage inden mødet.  

PROVSTIUDVALGSMØDER I 2020

28. januar, referat

25 februar, referat

31. marts, aflyst 

28. april, referat

19.  maj, referat

30. juni, referat

1. september, referat 

29. september, referat

27. oktober, referat

24. november, referat