PROVSTIUDVALGSMØDER

Her finder du referater fra provstiudvalgets møder. Vi bestræber os på at lægge referaterne på hjemmesiden senest en uge efter mødet. 

Provstiudvalgsmøderne starter kl. 15.00 og holdes på provstikontoret i Industrivej 2, 4683 Rønnede, medmindre andet er angivet. Møderne er offentlige møder, hvor gæster er velkomne.

Sager, som skal behandles af provstiudvalget, sendes til provstikontoret på mail: tryggevaelde.provsti(at)km.dk senest 8 dage inden mødet.  

PROVSTIUDVALGSMØDER I 2020

28. januar

25 februar

31. marts

28. april

19.  maj

30. juni

1. september

29. september

27. oktober

24. november

PROVSTIUDVALGSMØDER I 2019


30. januar, referat nr. 1 og referat nr. 2

26. februar, referat

27. marts, referat

30. april, referat

28. maj, referat

25. juni, referat

27. august, referat

1. oktober, referat

29. oktober, referat

26. november, referat