PROVSTIUDVALGSMØDER i 2016


26. januar, referat

1. marts, referat

5. april,  referat

26. april, referat

24. maj, referat

28. juni, referat

23 august, referat

29. september, referat

25. oktober, referat

1. december, referat