PROVSTIUDVALGSMØDER 2019


30. januar, referat nr. 1 og referat nr. 2

26. februar, referat

27. marts, referat

30. april, referat

28. maj, referat

25. juni, referat

27. august, referat

1. oktober, referat

29. oktober, referat

26. november, referat