Fakta om valgforsamlingen

Valget til menighedsrådet – valgforsamlingen – finder sted 15. september 2020, og i oversigten kan du se, hvor det finder sted i dit sogn. Herunder finder du svar på typiske spørgsmål omkring selve valget.

Hvem kan deltage i valget?
Alle interesserede kan overvære valgforsamlingen. Men det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Hvordan kontrolleres valgretten?Før valgforsamlingen begynder, sørger valgbestyrelsen for, at deltagere med valgret enten bliver markeret i en elektronisk valgliste eller afkrydset på en udskrevet valgliste.

Har du valgret og deltager i valgforsamlingen, vil du blive bedt om at legitimere dig ved at oplyse din fødselsdato. Valgbestyrelsen vil herefter krydse dig af. Derudover kan du blive spurgt om dit navn og din bopæl.

Er der tvivl om en deltagers identitet, vil deltageren blive bedt om at fremvise dokumentation i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

Når din valgret er kontrolleret, vil du få udleveret stemmesedler af valgbestyrelsen. Det er kun dig, der må benytte de udleverede stemmesedler.

Hvordan foregår valget?
Valgforsamlingen afvikles efter en fast dagsorden. Efter velkomst ved valgbestyrelsen vælges en dirigent, der ikke må være medlem af valgbestyrelsen. Dirigentens rolle er at lede valgforsamlingen, og sammen med valgbestyrelsen er dirigenten desuden ansvarlig for at afvikle afstemningerne.

Dagsorden for valgforsamlingen er fast:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
 5. Kandidaternes egen præsentation
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste
 12. Eventuelt.