Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Sammen med de andre medlemmer af menighedsrådet arbejder du for at skabe de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Du kan dermed være med til at bestemme, hvad der sættes i værk i dit sogn.


Kort fortalt, menighedsrådet:

  • Styrker kirkens liv og vækst
  • Synliggør kirken og dens arbejde
  • Sikrer, at sognets kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde er velholdte
  • Står for sognets økonomi gennem budgetter, regnskaber og økonomistyring
  • Er med til at ansætte sognets præster
  • Sikrer de bedste arbejdsbetingelser for kirkens præster og ansatte
  • Deltager i valg af provstiudvalg og stiftsråd
  • Styrker fællesskabet i dit lokalsamfund.


Menighedsrådet er arbejdsgiver
Et menighedsråd lægger de store linjer i sognet og kommer med deres bud på, hvordan de mener, at sognet skal udvikle sig i den kommende tid. De peger på, hvilke projekter der skal gennemføres, og de har styr på den løbende vedligeholdelse af ejendomme og kirkegårde, som de ansætter personale til at udføre. Et menighedsråd er derfor arbejdsgiver for graveren på kirkegården og professionelle til byggetekniske ting som reparationer og lignende.

Menighedsrådsarbejde er frivilligt arbejde, hvor enkelte poster får et honorar. Du behøver ikke særlige kvalifikationer for at stille op til menighedsrådet. Det vigtigste er, at du har interesse for kirkens liv og vækst. Derudover skal du være medlem af folkekirken og fyldt 18 år.

På www.tryggevaeldeprovsti.dk/ finder du folderen ”Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?”, hvor du kan læse meget mere om de opgaver og poster et menighedsråd har.


Menighedsrådet står ikke alene
Provstiet er i løbende kontakt med menighedsrådene i forhold til, hvad de har brug for i deres arbejde, og en gang om året har provsten møde med formændene, hvor de tager forskellige emner op. Derudover tilbyder provstiet kurser og foredrag, hvor kirkelige emner tages op. Emnerne er interessante for menighedsrådet og kan være personaleledelse, planlægning og regnskab.

Flere mindre sogne allierer sig med nabosogne, så de har en større volumen at gøre godt med. Som lille sogn kan det være svært at løfte alle opgaver, og derfor er samarbejde på tværs en god idé. Nogle sogne vælger at lægge menighedsrådene sammen, så de får en mere bæredygtig størrelse, men det er helt op til de enkelte menighedsråd, om de har lyst til det.

Arbejdet i menighedsrådet er spændende, udvikler dig personligt og tilfører kvalifikationer til dit CV. Menighedsrådet i dit sogn har brug for dig, så støt din kirke og stil op til valget. 

Din kirke tror på dig.